Rådgivning hos NIELSEN advokater ApS

Vi yder rådgivning i overensstemmelse med de advokatetiske regler. Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet og er således en del af Advokatsamfundet.

Uanset opgavens art og omfang bestræber vi os på at sikre et rimeligt forhold mellem vores honorar og værdien af ydelsen for dig. Vi kan tilbyde at vi sammen finder frem til omfanget af vores rådgivning - vi kan således hjælpe dig i hele eller dele af processen.

Ved sagens start opkræver vi normalt en mindre forudbetaling. Derefter fakturerer vi for vores arbejde når sagen er afsluttet. Ved længerevarende sager fakturerer vi løbende et áconto honorar for det arbejde vi har udført.

De klientmidler der betros os, administreres efter advokatsamfundets regler og midlerne bliver indsat på klientkonti. Vi har stillet garanti efter de af Advokatsmfundet fastsatte regler.

Vi er ansvarsforsikret i HDI Gerling, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø og revison foretages af Beierholm, Statsautoriseret Revsionspartnerselskab.

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/ eller værneting.